Zmiana zastępcy Michała Izdebskiego

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2020 r na podstawie art. 46 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 121, z późn. zm).
Następuje zmiana zastępcy Michała Izdebskiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. Obecnym zastępcą jest Bogdan Mieczkowski – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Adres:
ul. Bagno 2/192 00-112 Warszawa

W związku z kolejną falą pandemii SARS-CoV-2 kancelaria zawiesza do odwołania przyjęcia interesantów. Wszystkie pisma, wnioski należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego.